ผู้เขียน หัวข้อ: คิวงานคณะ ระเบียบวาทะศิลป์ ฤดูกาลปี 2555-2556  (อ่าน 36913 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 723
  • ดูรายละเอียด

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ ตุลาคม 2555
27 ตุลาคม 2555   ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่   งานไวไว  จ.อุบลราชธานี
 
คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ พฤศจิกายน 2555
3 พฤศจิกายน 2555    แสดงที่  บ.นาหนองทุ่ม ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
4 พฤศจิกายน 2555    แสดงที่   บ.เลิงถ่อน ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี.
10 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่   บ.แวง ต.แวง อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
16 พฤศจิกายน 2555   แสดงที่   อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น
17 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่   บ.หนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
18 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่   บ.กุดหูลิง  ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ
24 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่ บ.เป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
25 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่ งานไวไว  จ.ขอนแก่น
26 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์
27 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่ อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น
28 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่ วัดสว่างสามัคคี บ.กลาง ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ ธันวาคม 2555

1 ธันวาคม   2555  แสดงที่ งานงิ้วบ้านไผ่  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
3 ธันวาคม   2555  แสดงที่  กรุงเทพ
4 ธันวาคม   2555  แสดงที่  กรุงเทพ
5 ธันวาคม   2555  แสดงที่  พัทยา สาย3 เขตพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
6 ธันวาคม   2555  แสดงที่  กรุงเทพ
7 ธันวาคม   2555  แสดงที่  กรุงเทพ
8 ธันวาคม   2555 แสดงที่  กรุงเทพ
9 ธันวาคม   2555  แสดงที่  บ.สัมพันธ์  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
10 ธันวาคม 2555  แสดงที่  อ.คําตากล้า  จ.สกลนคร
11 ธันวาคม 2555  แสดงที่  งานทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี
12 ธันวาคม 2555  แสดงที่  งานงิ้วกระนวน  จ.ขอนแก่น
14 ธันวาคม 2555  แสดงที่  งานเจ้าพ่อ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
15 ธันวาคม 2555  แสดงที่   บ.สะแกราช   ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา
22 ธันวาคม 2555  แสดงที่  บ/ต ทุ่งรวงทอง อ.จุมพล  จ.พระเยา
24 ธันวาคม 2555  แสดงที่ บ.ล้อมไผ่ ต.ศรีสุข อ.ศรีชมพู จ.ขอนแก่น
26 ธันวาคม 2555  แสดงที่  อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม
28 ธันวาคม 2555 แสดงที่ บ.ดอนสมบูรณ์ ต.ดงอีจาน  อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
29 ธันวาคม 2555  แสดงที่  งานทุ่งศรีเมือง  จ.อุบลราชธานี
30  ธันวาคม 2555  แสดงที่ วัดบ้านทุ่งจังหัน ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
31 ธันวาคม 2555  แสดงที่  บ.สำโรงโคก  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ มกราคม 2556   
4 มกราคม 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่ วัดชลประทาน อ.เมือง จ.หนองคาย 
13 มกราคม 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   บ.โคกสะอาด ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
19 มกราคม 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่ บ.ดงแคน ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม   
26 มกราคม 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   งาวไวไว จ.ยโสธร
27 มกราคม 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 
คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนกุมภาพันธ์ 2556   
3 กุมภาพันธ์ 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   บ.พระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น   
9 กุมภาพันธ์ 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   บ/ต.หลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว   
15 กุมภาพันธ์ 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   บ.โกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
16 กุมภาพันธ์ 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   บ.นาใหญ่ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
19 กุมภาพันธ์ 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   วัดบ้านสระบัว ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ อุดรธานี 
22 กุมภาพันธ์ 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   วัดกลางอุดมเวทย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
23 กุมภาพันธ์ 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   งานไวไว จ.นครราชสีมา
24 กุมภาพันธ์ 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   วัดสระกําแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
25 กุมภาพันธ์ 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   งานวัดศรีษะแรด ต.มะเฟือง อ.พุทไทสง จ.บุรีรัมย์
26 กุมภาพันธ์ 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   บ.สระบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
   
คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนมีนาคม 2556 
2 มีนาคม 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   บ.งิ้ว  ต.โนนสำราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 
6 มีนาคม 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   บ.หนองน้ำเกลี้ยง ต.สำราญ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 
23 มีนาคม 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   บ.โนนสมบูรณ์ ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
26 มีนาคม 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   บ/ต.แดง อ.พิบูลย์รัตน์ จ. อุดรธานี

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนเมษายน 2556 
   
11 เมษายน 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   บ.รัตนา ต.โนนทอง  อ.แวงใหญ่  จ.ขอนแก่น
12 เมษายน 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   วัดมหาราชบำรุง  บ.กะรัน  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
13 เมษายน 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   บ.ขาม    พระธาตุขามแก่น
14 เมษายน 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   วัดหลวงพ่อพระใส  จ.หนองคาย
15 เมษายน 2556    ระเบียบวาทะศิลป์    แสดงที่   บ.หนองบอน ต. เริงแฝก   อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม

เอามาฝากซ่ำนี่ก่อนเด้อคะ....สิอัพเรื่อยๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 26, 2012, 04:47:12 pm โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 723
  • ดูรายละเอียด
Re: คิวงานคณะ ระเบียบวาทะศิลป์ ฤดูกาลปี 2555-2556
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 03:19:04 pm »
27 ตุลาคม 2555   ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่   งานไวไว  จ.ยโสธร

3 พฤศจิกายน 2555    ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  บ.นาหนองทุ่ม ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
4 พฤศจิกายน 2555   ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่   บ.เลิงถ่อน ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี.
10 พฤศจิกายน 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่   บ.แวง ต.แวง อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
16 พฤศจิกายน 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่   อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น
17 พฤศจิกายน 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่   บ.หนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
18 พฤศจิกายน 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่   บ.กุดหูลิง  ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ
24 พฤศจิกายน 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.เป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
25 พฤศจิกายน 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานไวไว  จ.ขอนแก่น
26 พฤศจิกายน 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์
27 พฤศจิกายน 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น
28 พฤศจิกายน 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดสว่างสามัคคี บ.กลาง ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

1 ธันวาคม   2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วบ้านไผ่  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
3 ธันวาคม   2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  กรุงเทพ
4 ธันวาคม   2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  กรุงเทพ
5 ธันวาคม   2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  พัทยา สาย3 เขตพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
6 ธันวาคม   2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  กรุงเทพ
7 ธันวาคม   2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  กรุงเทพ
8 ธันวาคม   2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  กรุงเทพ
9 ธันวาคม   2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  บ.สัมพันธ์  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
10 ธันวาคม 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  อ.คําตากล้า  จ.สกลนคร
11 ธันวาคม 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  งานทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี
12 ธันวาคม 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  งานงิ้วกระนวน  จ.ขอนแก่น
14 ธันวาคม 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  งานเจ้าพ่อ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
15 ธันวาคม 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่   บ.สะแกราช   ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา
22 ธันวาคม 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  บ/ต ทุ่งรวงทอง อ.จุมพล  จ.พระเยา
23 ธันวาคม 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.ล้อมไผ่ ต.ศรีสุข อ.ศรีชมพู จ.ขอนแก่น
28 ธันวาคม 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.ดอนสมบูรณ์ ต.ดงอีจาน  อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
31 ธันวาคม 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  บ.สำโรงโคก  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ

1 มกราคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่   บ/ต  ตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี   
2 มกราคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่   วัดบ้านบุผาง   ต.หนองเมธี  อ.ท่าตูม   จ.สุรินทร์   
4 มกราคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดชลประทาน  บ.หนองผือ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
13 มกราคม 2556    บ.โคกสะอาด ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
18 มกราคม 2556    ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ   
19 มกราคม 2556    บ.ดงแคน ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม   
20 มกราคม 2556    บ.เดื่อ  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง   จ.อุดรธานี
25 มกราคม 2556     บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
26 มกราคม 2556     งาวไวไว  อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี
   
3 กุมภาพันธ์ 2556    บ.พระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น   
8 กุมภาพันธ์ 2556    บ.หนองน้ำเกลี้ยง ต.สำราญ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   
9 กุมภาพันธ์ 2556    บ/ต.หลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
15 กุมภาพันธ์ 2556   บ.โกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
16 กุมภาพันธ์ 2556    บ.นาใหญ่ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
17 กุมภาพันธ์ 2556    บ.กงพาน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี   
18 กุมภาพันธ์ 2556    บ/ต ท่าสวรรค์   อ. นาด้วง  จ.เลย   
19 กุมภาพันธ์ 2556    วัดบ้านสระบัว ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ อุดรธานี
22 กุมภาพันธ์ 2556    วัดกลางอุดมเวทย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
23 กุมภาพันธ์ 2556    งานไวไว จ.นครราชสีมา
24 กุมภาพันธ์ 2556     วัดสระกําแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
25 กุมภาพันธ์ 2556     งานวัดศรีษะแรด ต.มะเฟือง อ.พุทไทสง จ.บุรีรัมย์
26 กุมภาพันธ์ 2556     บ.สระบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

1 มีนาคม 2556    บ/ต ลาดใหญ่ อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
2 มีนาคม 2556   บ.งิ้ว  ต.โนนสำราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
4 มีนาคม 2556    วัดหนองไผ่ นครราชสีมา  ( จอง )   
7 มีนาคม 2556    อ.หนองหาญ  จ.อุดรธานี   
8 มีนาคม 2556    บ.โนนม่วง  ต.ศิลา  อ.เมือง   จ.ขอนแก่น   
9 มีนาคม 2556    บ.หนองโพธิ์   ต.พระลับ  อ.เมือง   จ.ขอนแก่น   
16 มีนาคม 2556    บ.หนองคอนไทย   ต.กุดตุ้ม    อ.เมือง   จ.ชัยภูมิ   
22 มีนาคม 2556    บ.หนองผำ  ต.หนองหว้า    อ.เมือง    จ.หนองบัวลำภู   
23 มีนาคม 2556    บ.โนนสมบูรณ์ ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
25 มีนาคม 2556    วัดหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ  อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย   
   
7 เมษายน 2556      คูเมือ  จ.บุรีรัมย์   
10 เมษายน 2556    บ/ต  จระเข้    อ.หนองเรือ    จ.ขอนแก่น   
11 เมษายน 2556    บ.รัตนา ต.โนนทอง  อ.แวงใหญ่  จ.ขอนแก่น
12 เมษายน 2556    วัดมหาราชบำรุง  บ.กะรัน  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
13 เมษายน 2556    พระธาตุขามแก่น
14 เมษายน 2556    วัดหลวงพ่อพระใส  จ.หนองคาย
15 เมษายน 2556    บ.หนองบอน ต. เริงแฝก   อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม
16 เมษายน 2556    บ.โนนสมบูรณ์  ต.สามพาด   อ.ประจักษ์ศิลปาคม   จ.อุดรธานี   
17 เมษายน 2556    บ.ชาด   ต.ขามป้อม   อ.พระยืน   จ.ขอนแก่น   
24 เมษายน 2556    บ.ตาล  ต.นาหว้า   อ.นาหว้า จ.นครพนม   

4 พฤษภาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ/ต หนองฮี   อ. หนองฮี    จ.ร้อยเอ็ด
11 พฤษภาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.สะอาด  ต.กุดธาตุ  อ.หนองนาคำ  จ.ขอนแก่น   

UP 10/ 06/ 55

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 723
  • ดูรายละเอียด
Re: คิวงานคณะ ระเบียบวาทะศิลป์ ฤดูกาลปี 2555-2556
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 05:28:30 pm »
27 ตุลาคม 2555   แสดงที่   งานไวไว  จ.ยโสธร

3 พฤศจิกายน 2555    แสดงที่  บ.นาหนองทุ่ม ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
4 พฤศจิกายน 2555    แสดงที่   บ.เลิงถ่อน ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี.
10 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่   บ.แวง ต.แวง อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
16 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่   อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น
17 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่   บ.หนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
18 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่   บ.กุดหูลิง  ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ
24 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่ บ.เป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
25 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่ งานไวไว  จ.ขอนแก่น
26 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์
27 พฤศจิกายน 2555  แสดงที่ อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น
28 พฤศจิกายน 2555 แสดงที่ วัดสว่างสามัคคี บ.กลาง ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์


1 ธันวาคม   2555  แสดงที่ งานงิ้วบ้านไผ่  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
3 ธันวาคม   2555  แสดงที่  กรุงเทพ
4 ธันวาคม   2555  แสดงที่  กรุงเทพ
5 ธันวาคม   2555  แสดงที่  พัทยา สาย3 เขตพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
6 ธันวาคม   2555  แสดงที่  กรุงเทพ
7 ธันวาคม   2555  แสดงที่  กรุงเทพ
8 ธันวาคม   2555  แสดงที่  กรุงเทพ
9 ธันวาคม   2555  แสดงที่  บ.สัมพันธ์  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
10 ธันวาคม 2555  แสดงที่  อ.คําตากล้า  จ.สกลนคร
11 ธันวาคม 2555  แสดงที่  งานทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี
12 ธันวาคม 2555  แสดงที่  งานงิ้วกระนวน  จ.ขอนแก่น
14 ธันวาคม 2555  แสดงที่  งานเจ้าพ่อ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
15 ธันวาคม 2555  แสดงที่   บ.สะแกราช   ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา
16 ธันวาคม 2555  แสดงที่  อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
22 ธันวาคม 2555  แสดงที่  บ/ต ทุ่งรวงทอง อ.จุมพล  จ.พระเยา
24 ธันวาคม 2555  แสดงที่ บ.ล้อมไผ่ ต.ศรีสุข อ.ศรีชมพู จ.ขอนแก่น
26 ธันวาคม 2555  แสดงที่  อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม
28 ธันวาคม 2555  แสดงที่ บ.ดอนสมบูรณ์ ต.ดงอีจาน  อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
31 ธันวาคม 2555  แสดงที่  บ.สำโรงโคก  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ

1 มกราคม 2556   แสดงที่   บ/ต  ตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี   
2 มกราคม 2556   แสดงที่   วัดบ้านบุผาง   ต.หนองเมธี  อ.ท่าตูม   จ.สุรินทร์   
4 มกราคม 2556  แสดงที่   บ.หนองผือ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
9 มกราคม 2556  แสดงที่  จ.มุกดาหาร
13 มกราคม 2556  แสดงที่ บ.โคกสะอาด ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
18 มกราคม 2556   แสดงที่  ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ   
19 มกราคม 2556    แสดงที่ บ.ดงแคน ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม   
20 มกราคม 2556   แสดงที่  บ.เดื่อ  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง   จ.อุดรธานี
25 มกราคม 2556  แสดงที่   บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
26 มกราคม 2556   แสดงที่   งาวไวไว  อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี

   
1 กุมภาพันธ์ 2556    แสดงที่  งานดอกฝ้าย  จ.เลย
3 กุมภาพันธ์ 2556    แสดงที่  บ.พระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น   
8 กุมภาพันธ์ 2556    แสดงที่  บ.หนองน้ำเกลี้ยง ต.สำราญ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   
9 กุมภาพันธ์ 2556    แสดงที่  บ/ต.หลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
12 กุมภาพันธ์ 2556    แสดงที่  ต.ผาอินทร์แปลง  อ.นาวัง     จ.หนองบัวลำภู
15 กุมภาพันธ์ 2556   แสดงที่  บ.โกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
16 กุมภาพันธ์ 2556   แสดงที่  บ.นาใหญ่ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
17 กุมภาพันธ์ 2556   แสดงที่  บ.กงพาน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี   
18 กุมภาพันธ์ 2556    แสดงที่  บ/ต ท่าสวรรค์   อ. นาด้วง  จ.เลย   
19 กุมภาพันธ์ 2556    แสดงที่  วัดบ้านสระบัว ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ อุดรธานี
22 กุมภาพันธ์ 2556    แสดงที่  วัดกลางอุดมเวทย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
23 กุมภาพันธ์ 2556   แสดงที่  งานไวไว จ.นครราชสีมา
24 กุมภาพันธ์ 2556    แสดงที่  วัดสระกําแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
25 กุมภาพันธ์ 2556     แสดงที่  งานวัดศรีษะแรด ต.มะเฟือง อ.พุทไทสง จ.บุรีรัมย์
26 กุมภาพันธ์ 2556     แสดงที่  บ.สระบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
28 กุมภาพันธ์ 2556     แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุนาดูน อ.นาดูน มหาสารคาม

1 มีนาคม 2556    แสดงที่  บ/ต ลาดใหญ่ อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
2 มีนาคม 2556    แสดงที่  บ.งิ้ว  ต.โนนสำราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
3 มีนาคม 2556   แสดงที่  บ.งิ้ว  ต.โนนสำราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
7 มีนาคม 2556    แสดงที่  อ.หนองหาญ  จ.อุดรธานี   
8 มีนาคม 2556    แสดงที่  บ.โนนม่วง  ต.ศิลา  อ.เมือง   จ.ขอนแก่น   
9 มีนาคม 2556    แสดงที่  บ.หนองโพธิ์   ต.พระลับ  อ.เมือง   จ.ขอนแก่น
10 มีนาคม 2556    แสดงที่  วัดหนองไผ่ นครราชสีมา     
16 มีนาคม 2556    แสดงที่  บ.หนองคอนไทย   ต.กุดตุ้ม    อ.เมือง   จ.ชัยภูมิ   
22 มีนาคม 2556   แสดงที่  บ.หนองผำ  ต.หนองหว้า    อ.เมือง    จ.หนองบัวลำภู   
23 มีนาคม 2556    แสดงที่  บ.โนนสมบูรณ์ ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
25 มีนาคม 2556    แสดงที่  วัดหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ  อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย 

   
7 เมษายน 2556    แสดงที่  คูเมือ  จ.บุรีรัมย์   
10 เมษายน 2556    แสดงที่  บ/ต  จระเข้    อ.หนองเรือ    จ.ขอนแก่น   
11 เมษายน 2556    แสดงที่  บ.รัตนา ต.โนนทอง  อ.แวงใหญ่  จ.ขอนแก่น
12 เมษายน 2556    แสดงที่  วัดมหาราชบำรุง  บ.กะรัน  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
13 เมษายน 2556    แสดงที่  บ.ขาม    พระธาตุขามแก่น
14 เมษายน 2556    แสดงที่  วัดหลวงพ่อพระใส  จ.หนองคาย
15 เมษายน 2556    แสดงที่  บ.หนองบอน ต. เริงแฝก   อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม
16 เมษายน 2556    แสดงที่  บ.โนนสมบูรณ์ ต.สามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี   
17 เมษายน 2556    แสดงที่  บ.ชาด   ต.ขามป้อม   อ.พระยืน   จ.ขอนแก่น   
23 เมษายน 2556   แสดงที่  บ/ต. เมืองเพีย อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น
24 เมษายน 2556    แสดงที่  บ.ตาล  ต.นาหว้า   อ.นาหว้า จ.นครพนม   


4 พฤษภาคม 2556    แสดงที่  บ/ต หนองฮี   อ. หนองฮี    จ.ร้อยเอ็ด
11 พฤษภาคม 2556    แสดงที่  บ.สะอาด  ต.กุดธาตุ  อ.หนองนาคำ  จ.ขอนแก่น
   


........... UP 29/ 06/ 55 .......

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 723
  • ดูรายละเอียด
Re: คิวงานคณะ ระเบียบวาทะศิลป์ ฤดูกาลปี 2555-2556
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 04:48:50 pm »
1 มกราคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่   บ/ต  ตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี   
2 มกราคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่   วัดบ้านบุผาง   ต.หนองเมธี  อ.ท่าตูม   จ.สุรินทร์
3 มกราคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  บ.นาสีนวน  ต.นาสีนวน  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม   
4 มกราคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดชลประทาน  บ.หนองผือ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
9 มกราคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  จ.มุกดาหาร
11 มกราคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานกาชาดมหาสารคาม
13 มกราคม 2556 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.โคกสะอาด ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
18 มกราคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ   
19 มกราคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ.ดงแคน ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม   
20 มกราคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.เดื่อ  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง   จ.อุดรธานี
25 มกราคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่   บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
26 มกราคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่   งาวไวไว  อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 723
  • ดูรายละเอียด
Re: คิวงานคณะ ระเบียบวาทะศิลป์ ฤดูกาลปี 2555-2556
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 04:49:27 pm »
1 กุมภาพันธ์ 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  งานดอกฝ้าย  จ.เลย
3 กุมภาพันธ์ 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.พระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น   
8 กุมภาพันธ์ 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.หนองน้ำเกลี้ยง ต.สำราญ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   
9 กุมภาพันธ์ 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ/ต.หลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
12 กุมภาพันธ์ 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  ต.ผาอินทร์แปลง  อ.นาวัง     จ.หนองบัวลำภู
15 กุมภาพันธ์ 2556 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.โกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
16 กุมภาพันธ์ 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.นาใหญ่ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
17 กุมภาพันธ์ 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.กงพาน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี   
18 กุมภาพันธ์ 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ/ต ท่าสวรรค์   อ. นาด้วง  จ.เลย   
19 กุมภาพันธ์ 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  วัดบ้านสระบัว ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ อุดรธานี
22 กุมภาพันธ์ 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  วัดกลางอุดมเวทย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
23 กุมภาพันธ์ 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  งานไวไว จ.นครราชสีมา
24 กุมภาพันธ์ 2556   ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  วัดสระกําแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
25 กุมภาพันธ์ 2556   ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  งานวัดศรีษะแรด ต.มะเฟือง อ.พุทไทสง จ.บุรีรัมย์
26 กุมภาพันธ์ 2556   ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.สระบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
28 กุมภาพันธ์ 2556   ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุนาดูน อ.นาดูน มหาสารคาม

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 723
  • ดูรายละเอียด
Re: คิวงานคณะ ระเบียบวาทะศิลป์ ฤดูกาลปี 2555-2556
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 04:50:55 pm »
1 มีนาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ/ต ลาดใหญ่ อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
2 มีนาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.งิ้ว  ต.โนนสำราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
3 มีนาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.งิ้ว  ต.โนนสำราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
7 มีนาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  อ.หนองหาญ  จ.อุดรธานี   
8 มีนาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.โนนม่วง  ต.ศิลา  อ.เมือง   จ.ขอนแก่น   
9 มีนาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.หนองโพธิ์   ต.พระลับ  อ.เมือง   จ.ขอนแก่น
10 มีนาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  วัดหนองไผ่ นครราชสีมา
12 มีนาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  งานกาชาดกาฬสินธุ์     
16 มีนาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.หนองคอนไทย   ต.กุดตุ้ม    อ.เมือง   จ.ชัยภูมิ   
22 มีนาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.หนองผำ  ต.หนองหว้า    อ.เมือง    จ.หนองบัวลำภู   
23 มีนาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.โนนสมบูรณ์ ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
23 มีนาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.ห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น
25 มีนาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  วัดหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ  อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย
31 มีนาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ วัดหนองว่านเหลือง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   
   
7 เมษายน 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  คูเมือ  จ.บุรีรัมย์   
10 เมษายน 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ/ต  จระเข้    อ.หนองเรือ    จ.ขอนแก่น   
11 เมษายน 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.รัตนา ต.โนนทอง  อ.แวงใหญ่  จ.ขอนแก่น
12 เมษายน 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  วัดมหาราชบำรุง  บ.กะรัน  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
13 เมษายน 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.ขาม    พระธาตุขามแก่น
14 เมษายน 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  วัดหลวงพ่อพระใส  จ.หนองคาย
15 เมษายน 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.หนองบอน ต. เริงแฝก   อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม
16 เมษายน 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.โนนสมบูรณ์  ต.สามพาด   อ.ประจักษ์ศิลปาคม   จ.อุดรธานี   
17 เมษายน 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.ชาด   ต.ขามป้อม   อ.พระยืน   จ.ขอนแก่น   
23 เมษายน 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ/ต. เมืองเพีย อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น
24 เมษายน 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.ตาล  ต.นาหว้า   อ.นาหว้า จ.นครพนม   

4 พฤษภาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ/ต หนองฮี   อ. หนองฮี    จ.ร้อยเอ็ด
11 พฤษภาคม 2556  ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  บ.สะอาด  ต.กุดธาตุ  อ.หนองนาคำ  จ.ขอนแก่น   

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 723
  • ดูรายละเอียด
Re: คิวงานคณะ ระเบียบวาทะศิลป์ ฤดูกาลปี 2555-2556
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2012, 07:45:33 am »
22 ตุลาคม 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ รร.บ้านชาด ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
23 ตุลาคม 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ หน้า มมส. จ.มหาสารคาม
24 ตุลาคม 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ หน้าเทศบาลสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
25 ตุลาคม 2555 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ สี่แยกสามพร้าว  จ. อุดรฯ