ผู้เขียน หัวข้อ: คิวงาน หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 56-57  (อ่าน 10213 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 723
    • ดูรายละเอียด

ตุลาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (เปิดวง)
11 ตุลาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ กรุงเทพฯ
12 ตุลาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ กรุงเทพฯ
13 ตุลาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ กรุงเทพฯ
19 ตุลาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
20 ตุลาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดร่องคำ ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
26 ตุลาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ทุ่งมล ต.ทุ่งมล อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
27 ตุลาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ


1 พฤศจิกายน 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
2 พฤศจิกายน 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองคู ต.หนองบัวบาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
8 พฤศจิกายน 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โคกกรุง ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
9 พฤศจิกายน 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนแต้ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
10 พฤศจิกายน 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
14 พฤศจิกายน 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ พัทยาสาย3 เขตพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
15 พฤศจิกายน 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ กรุงเทพฯ
16 พฤศจิกายน 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ กรุงเทพฯ
17 พฤศจิกายน 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
19 พฤศจิกายน 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
21 พฤศจิกายน 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น


1 ธันวาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
5 ธันวาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
14 ธันวาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
18 ธันวาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานปลาน้ำแดง อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
20 ธันวาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
22 ธันวาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
29 ธันวาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.สะอาดสมศรี ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
31 ธันวาคม 2556 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.วังโป่ง ด.ลามบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

1 มกราคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ใหม่ไทยเจริญ ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
2 มกราคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.กระพี้ ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
4 มกราคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นาสี ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
8 มกราคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หาดคำน้อย ต.หาดคำ ต. อ.เมือง จ.หนองคาย
21 มกราคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เดื่อ ต.เดื่อ ต. อ.เมือง จ.อุดรธานี
22 มกราคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ดอนดู่ย ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
30 มกราคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โพธิ์ไชย ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

1 กุมภาพันธ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.สำนักตะค้อ ต.สำนักตะค้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
2 กุมภาพันธ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองแวง ต.หนองแวง อ.พล จ.ขอนแก่น
3 กุมภาพันธ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
5 กุมภาพันธ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
6 กุมภาพันธุ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.วังโค้ง ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
8 กุมภาพันธุ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
9 กุมภาพันธุ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โคกสูง ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
10 กุมภาพันธุ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นางาม ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
11 กุมภาพันธุ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
12 กุมภาพันธุ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.กู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
13 กุมภาพันธุ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.น้ำฆ้อง ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
15 กุมภาพันธุ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองบัวใหญ่ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
16 กุมภาพันธุ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.มูลตุ่น ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
22 กุมภาพันธุ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
27 กุมภาพันธุ์ 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หินฮาว ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี


1 มีนาคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองหลอด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
2 มีนาคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดทุ่งสนุ่น ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
3 มีนาคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ค่าย ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
5 มีนาคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ปะโค ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
7 มีนาคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนศิลาเลิง ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
8 มีนาคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
9 มีนาคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
14 มีนาคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หัวตะพาน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
16 มีนาคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองนกเขา ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
24 มีนาคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ท่าหินโงม ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
25 มีนาคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.กุดโง้ง ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

9 เมษายน 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองเรือ ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
10 เมษายน 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.กกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
12 เมษายน 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โพธิ์ทอง ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
13 เมษายน 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองบัว ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
15 เมษายน 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองปลิงน้อย ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
16 เมษายน 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ชาด ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
19 เมษายน 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา


7 พฤษภาคม 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองปลาเฒ่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

7 มิถุนายน 2557 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ดงแคนใหญ่ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2013, 09:25:46 pm โดย admin »