ผู้เขียน หัวข้อ: คิวงาน รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ ฤดูกาลปี 2556-2557  (อ่าน 1894 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 723
    • ดูรายละเอียด

เดือนตุลาคม 2556
12 ตุลาคม 2556  แสดงที่ บ้านพักรัตนศิลป์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เปิดวง)
18 ตุลาคม 2556  แสดงที่ งานแห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร
19 ตุลาคม 2556  แสดงที่ งานออกพรรษาริมบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
22 ตุลาคม 2556  แสดงที่ บ้านหนองแต้ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
24 ตุลาคม 2556  แสดงที่ บ้านธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
26 ตุลาคม 2556  แสดงที่ บ้านชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

เดือนพฤศจิกายน 2556
2 พฤศจิกายน 2556  แสดงที่ บ้านหนองช้าง ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
5 พฤศจิกายน 2556  แสดงที่ บ้านเป้า ต.ก่ำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
9 พฤศจิกายน 2556  แสดงที่ บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
10 พฤศจิกายน 2556  แสดงที่ บ้านหนองบอน ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
12 พฤศจิกายน 2556  แสดงที่ งานงิ้ว อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
13 พฤศจิกายน 2556  แสดงที่ งานงิ้ว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
15 พฤศจิกายน 2556  แสดงที่ บ้านกุดชมภู ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานี
16 พฤศจิกายน 2556  แสดงที่ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
17 พฤศจิกายน 2556  แสดงที่ บ้านผือ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
23 พฤศจิกายน 2556  แสดงที่ งานงิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น

เดือนธันวาคม 2556
3 ธันวาคม 2556  แสดงที่ งานกาชาด สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี
5 ธันวาคม 2556  แสดงที่ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์์
14 ธันวาคม 2556  แสดงที่ งานงิ้ว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
15 ธันวาคม 2556  แสดงที่ งานงิ้ว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
16 ธันวาคม 2556  แสดงที่ งานงิ้ว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
27 ธันวาคม 2556  แสดงที่ บ้านท่าสวาย ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
29 ธันวาคม 2556  แสดงที่ บ้านโพนงามโคก ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
30 ธันวาคม 2556  แสดงที่ บ้านนาเสียว ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
31 ธันวาคม 2556 แสดงที่ บ้านสารจอด ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

เดือนมกราคม 2557
1 มกราคม 2557  แสดงที่ บ้านหนองเรือ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
2 มกราคม 2557  แสดงที่ บ้านหนองแวง ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
3 มกราคม 2557  แสดงที่ บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
4 มกราคม 2557  แสดงที่ บ้านแฮด ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
5 มกราคม 2557  แสดงที่ งานกาชาด จ.ร้อยเอ็ด
9 มกราคม 2557  แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
11 มกราคม 2557  แสดงที่ บ้านเล่า ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
18 มกราคม 2557 แสดงที่ บ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
19 มกราคม 2557  แสดงที่ งานกุ้มข้าวใหญ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
21 มกราคม 2557  แสดงที่ บ้านบุ่งเจริญ ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
24 มกราคม 2557  แสดงที่ กรุงเทพ
25 มกราคม 2557  แสดงที่ กรุงเทพ
26 มกราคม 2557  แสดงที่ กรุงเทพ
27 มกราคม 2557  แสดงที่ พัทยา จ.ชลบุรี
31 มกราคม 2557  แสดงที่ บ้านหนองหลอด ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี

เดือนกุมภาพันธ์ 2557
1 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงที่ บ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงที่ งานกาชาด จ.มหาสารคาม
3 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงที่ หน้าศาลหลักเมือง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
4 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงที่ วัดจันทรัตนาราม ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
8 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงที่ วัดผาสุการาม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
9 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงที่ งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
10 กุมภาพันธ์ 2557 แสดงที่ บ้านวังขอนแดง ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
12 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงที่ วัดจอมศรี บ.น้ำฆ้อง ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
13 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงที่ บ้านกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
14 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงที่ บ้านพนา ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
15 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงที่ บ้านวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
20 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงที่ บ้านสะแบง ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
21 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงที่ บ้านโนนสมบูรณ์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
28 กุมภาพันธ์ 2557 แสดงที่ วัดเหนือเกล้ารัตนาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

เดือนมีนาคม 2557
1 มีนาคม 2557 แสดงที่ งานกาชาด จ.กาฬสินธุ์
2 มีนาคม 2557 แสดงที่ วัดไตรภูมิ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
6 มีนาคม 2557  แสดงที่ งานกาชาด จ.ยโสธร
7 มีนาคม 2557 แสดงที่ บ้านโนนหงษ์ทอง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
9 มีนาคม 2557 แสดงที่ บ้านบุ่งหมากลาน ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
10 มีนาคม 2557  แสดงที่ บ้านโนนสว่าง ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
11 มีนาคม 2557 แสดงที่ บ้าน.....ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
15 มีนาคม 2557  แสดงที่ วัดศรีโสภณธรรมทาน อ.เมือง จ.บึงกาฬ
25 มีนาคม 2557  แสดงที่ บ้านติดต่อ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

เดือนเมษายน 2557
5 เมษายน 2557  แสดงที่ งานเจ้าพ่อวังกรูด อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
9 เมษายน 2557  แสดงที่ บ้านยางคำ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
10 เมษายน 2557  แสดงที่ บ้านหัวช้าง ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
11 เมษายน 2557  แสดงที่ บ้านโนนน้อยแผ่นดินทอง ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
12 เมษายน 2557  แสดงที่ บ้านเขื่อน ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
13 เมษายน 2557 ร์ แสดงที่ บ้านเมืองกลาง ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน 2557  แสดงที่ บ้านกุดโง้ง ต.โนนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
15 เมษายน 2557  แสดงที่ วัดเจริญผล อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
16 เมษายน 2557  แสดงที่ วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส) อ.เมือง จ.หนองคาย
17 เมษายน 2557  แสดงที่ บ้านขามป้อม ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

เดือนพฤษภาคม 2557
10 พฤษภาคม 2557  แสดงที่ บ้านไผ่ ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี